WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:145 回復:3 發表於 6 天前
本主題由 212love 於 4 天前 解除高亮
累計簽到:2133 天
連續簽到:1 天
發表於 7 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

霧山 The.Foggy.Mountain., 2020.[MKV / 9.04G] 2160p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 
地區: 其它 
語言: 其他 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源

2 m. l* S0 h( ?8 V) |* M
# i2 r6 ]7 T" M0 ]◎译  名 雾山 / The Foggy Mountain/ h2 r, F1 l9 |0 I% n# U
◎片  名 ??nh Mù S??ng5 ~0 f8 R# {  G# L# {" C0 p& D
◎年  代 20208 o- X- u$ M5 o; Q* A( Z* R
◎产  地 越南) e% h0 T& H! ]; I
◎类  别 动作' d8 X# y* Z! i6 ?0 v5 A9 D
◎语  言 越南语0 Y, B- A8 H) ^& q0 x  }
◎上映日期 2020-07-17(越南)
! Z9 o( A7 u( C/ P2 }% H◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt12719414/
5 }% v4 v1 S* O' o0 K" [5 M5 U◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35517350/
# b" \8 X2 {5 _2 J◎演  员 石金龙 Thach Kim Long (id:1385500)
( V: M: u7 t0 ?  X# ]: i/ ~' A- d6 @
: H( }& k1 }8 J+ x◎标  签 动作 / 越南 / 复仇 / 犯罪 / 东亚影视 / 2020s / 剧情 / 暴力
& d" Q6 R# C; [; }1 g3 \% U' v' V4 b; g5 y8 B
◎简  介- e0 u% e/ V$ t" O7 R# m" h* N% R
  因为妻子的意外身亡,皮(Phi)一位拳师,决定返回越南,为妻子报仇、血债血偿。在他越南家乡的村庄里,他不但确认了凶手是一个名叫巴劳的当地一霸,同时,还发现了隐藏在其背后的秘密。命运又一次让皮面临选择——是只身为妻子报仇?还是选择舍弃个人恩怨而保护家乡的村民?* m& [8 _$ N- _

1 ?3 J4 c+ b% S" x0 i* n1 rGeneral
* Q. u- s. f: oUnique ID : 140379598432573083448290117477100898416 (0x699C2091815BD8C954236243679B4870)9 Z0 d( e9 |% t9 W/ U- ~
Complete name : 雾山[email protected]M.mkv
/ Q1 U2 B; p2 s! HFormat : Matroska
: C  q1 V0 ~( Q7 C- i6 Y! d3 y" SFormat version : Version 4" b. i- F4 }3 y, a6 w+ I4 i! h
File size : 9.04 GiB
( O+ A$ J9 I, l3 k$ \3 pDuration : 1 h 26 min) ~: u+ U3 S: Z/ U4 C! m  m& |- k
Overall bit rate : 14.9 Mb/s
6 R) C" |/ a( v0 \; v( s& PEncoded date : UTC 2021-07-07 11:56:25& l* v# ]" R: h6 H
Writing application : mkvmerge v40.0.0 ('Old Town Road + Pony') 64-bit
0 H0 c2 g# y$ u! }& q) s+ VWriting library : libebml v1.3.9 + libmatroska v1.5.2) W" z0 D; d1 f4 o2 P5 ]7 q

: Q/ B0 V+ g  ]9 NVideo
" @& Q3 B* x+ l* a! ~ID : 3
! o! ?1 [" ^  \) U, i3 F5 A* I* y( pFormat : HEVC
2 \0 O$ g# n" v% E! LFormat/Info : High Efficiency Video Coding
0 h1 `" g. ^# }. |% Z" Q, vFormat profile : [email protected]@Main' V7 h% u; H  z; Z( L
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC) z! [' m$ u6 J: ~4 Z
Duration : 1 h 26 min
& ], r8 `; T7 u0 p* T7 G8 Q5 Y! r, V+ tBit rate : 14.4 Mb/s
+ _3 }7 D4 }) ~" \Width : 3 840 pixels
, V. w: S) f# ^4 n6 L  d4 z" tHeight : 1 616 pixels+ h% |8 }" ?* s" o- Z- s- X/ J; C
Display aspect ratio : 2.40:1
0 ?: S7 @: h" C  i5 k' g9 cFrame rate mode : Constant
* H. X" a& X, T8 l) L+ y+ m) g) O5 zFrame rate : 24.000 FPS9 z  Y4 d/ C0 z% q7 Y
Color space : YUV
, }# P, H0 U0 M5 BChroma subsampling : 4:2:0
+ w: s7 v0 N2 @; X9 \& f; KBit depth : 8 bits
- A( G- `# T( ^, w7 dBits/(Pixel*Frame) : 0.097
4 q  m6 H4 ^8 V8 m6 c$ zStream size : 8.73 GiB (97%)
. ?9 ]4 z8 z1 Y9 W. I& S" HDefault : Yes& L- D! k" H" h- l
Forced : No) n% o/ b8 Z$ b- D7 T) |' ?

. k& ]) x& g4 }) m: h% V% ?Audio #1
5 k' d6 o% a1 G* {ID : 1
3 M/ o* t! `- n! {9 M3 R2 i& ]4 RFormat : E-AC-3
) g& F4 c1 j0 r5 B  A2 TFormat/Info : Enhanced AC-3
" S( B2 B% L2 ?$ }( f1 OCommercial name : Dolby Digital Plus) {& P0 S4 G7 @) `9 I, O7 O' h
Codec ID : A_EAC3( i5 j& ]( ^! z+ C) `2 `3 {8 W
Duration : 1 h 26 min: Z! m+ I4 M9 V/ y7 `* w1 X4 M+ L
Bit rate mode : Constant
" k6 H! z; j! \1 l0 ^* tBit rate : 256 kb/s
; b, \/ n& C% n% yChannel(s) : 6 channels
" ^+ n" Y: I% P: d' h5 Z' R9 qChannel layout : L R C LFE Ls Rs5 I5 l0 E# f( V' J0 p4 M8 q
Sampling rate : 48.0 kHz  \" I4 o2 W3 f' E& d- i2 {- w
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  y3 O# ~& v' ?; \7 gCompression mode : Lossy
, j5 _( n3 _% I3 y8 |Stream size : 159 MiB (2%)
; R0 t* C" B4 G' K/ kTitle : Mandarin
$ r" z  ]9 J4 s% s8 h( z- vLanguage : Chinese! E, l+ A/ u8 |6 j' z5 e
Service kind : Complete Main2 Q1 F+ ~9 t! E* t  V" B: o
Default : Yes
0 o1 q/ U: r9 g8 J, D$ x# L% s- k, Q" KForced : No; H* T" U" z' ?0 J

8 z, S8 k& ^: V, {" @Audio #2
' Q' Z/ J. H& J0 [0 n8 qID : 2' t: r' k, V" o! L5 {. @( Q5 A' {
Format : E-AC-39 p3 P! \% `' M, l! }3 L
Format/Info : Enhanced AC-3
0 Y' U+ @& }5 G6 Q, H. ^2 bCommercial name : Dolby Digital Plus! a$ ]3 n* @! }2 F
Codec ID : A_EAC3) Z- \8 I1 Z$ q/ O: \( P
Duration : 1 h 26 min4 l% D9 B7 b& v) L1 w. s# v2 q5 `
Bit rate mode : Constant
5 J. |8 H/ ~5 ZBit rate : 256 kb/s
( Q" A1 k/ e( ~9 c! JChannel(s) : 6 channels/ D0 j0 ^9 F1 O- _. x: n
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
4 F6 j- E% z0 Y. f, ESampling rate : 48.0 kHz$ |- ]6 G+ V9 q& M2 f
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)- g  v6 Q4 d, E9 H1 ?1 c6 M
Compression mode : Lossy/ o, u' L! C* z; d6 I0 f6 E$ v
Stream size : 159 MiB (2%)
: e  i$ E4 O( JLanguage : Vietnamese  d$ u/ c+ |3 c0 i% \" H. p
Service kind : Complete Main
! g4 j' ?6 m4 z' A$ i! pDefault : No
: ~! o! r( b; Q1 }! t: C2 @Forced : No

" f; Z. Z& V* K/ J0 k
1 g1 K/ M, R" v5 h
$ @4 e, _6 f5 o  U

霧山. MKV.torrent

27.31 KB, 下載次數: 8

累計簽到:754 天
連續簽到:1 天
發表於 7 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到:66 天
連續簽到:66 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
為妻子報仇?還是選擇捨棄個人恩怨而保護家鄉的村民?耐人尋味感謝樓主精采分享
累計簽到:3 天
連續簽到:1 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層
非常好看的影片

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部