WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:511 回復:5 發表於 2021-6-13 20:39:22
本主題由 212love 於 2021-6-13 10:12 解除高亮
累計簽到:2129 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-10 10:49:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

正義的子彈 Bullets.of.Justice., 2019.[MKV / 10.03G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 科幻 恐怖 
地區: 其它 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.png ' Z: e. D4 A8 E, c# {5 ]
; Z* b3 L" V) ^: G
◎译 名 正义的子弹* E* {8 G5 Y/ f( w5 G( F& E% a
◎片 名 Bullets of Justice
6 [, U0 b( [$ F* m# J2 q9 d◎年 代 2019
- j; J! Y1 r  W/ r, \, o" f# h. [◎产 地 哈萨克斯坦,保加利亚
$ g8 I2 @7 T2 `  g% C/ J◎类 别 动作 / 科幻 / 恐怖" M/ U# {# K! {$ `$ Y
◎语 言 英语) {' T0 `3 M5 H7 i! D3 f, S. |
◎上映日期 2019-08-23(英国) / 2020-10-15(美国网络)
5 s$ E1 Y6 Q8 ~" I◎豆瓣评分 4.6/10 from 1708 users
: a- t$ K! N8 F4 v, R1 R3 T◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26966754/
. e1 d& D8 F) {; q/ C' J3 ^◎片 长 79分钟
/ m, L9 s' a/ C+ A$ w' g◎导 演 瓦列·米利夫 Valeri Milev
: e0 ?. i4 v4 L% k' f* R3 Y◎编 剧 瓦列·米利夫 Valeri Milev( z7 U$ f* V0 O$ U
◎主 演 丹尼·特雷霍 Danny Trejo! }' Y. X& ]7 w# m. Q% t; H
   雅娜·梅里诺娃 Yana Marinova
' Z) j* Y- d2 {; L$ _' }* v  `  g6 U6 B$ K6 c6 x
◎标 签 正义的子弹 | 恐怖 | 很想看 | 惊悚 | 超刺激 | 科幻 | 魔幻 | 66
7 o6 j  E1 A, H/ Z
0 ^) y( _+ f6 K8 ?◎简 介
. M* ^- s; \, d3 \
4 {% ?& Z9 j$ i4 [* `/ n 在第三次世界大战期间,美国政府发起了一个秘密的项目代号为“陆军培根”,以创造超级士兵近交人与猪。25年后,一种叫做“枪口”已经占据食物链的顶端,吃和人类饲养动物一样。罗布正义是一个前赏金猎人工作的最后一行人类抵抗-一组幸存者躲藏在核掩体深处地下。他的任务是找出枪口上台并消灭他们。
2 x0 N# j7 e1 ]  Q- _& [" QVideo; f% j5 f7 l. p# ]
ID : 18 ^& ?4 V) ~, l8 x8 |5 @$ t
Format : AVC
* b, j" \$ c- q/ h5 fFormat/Info : Advanced Video Codec+ Z/ k! c. S; B6 \; o) N. ^" j  g
Format profile : [email protected]- D( |" ?. l1 _- V
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
! O3 v5 \& Z" |6 t8 }8 r6 M$ SFormat settings, CABAC : Yes' u, E) P& {: S/ l
Format settings, Reference frames : 5 frames
, [9 P/ f% ^4 k- \Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC7 n6 y6 C* y7 n7 e9 V
Duration : 1 h 19 min
% l" h5 L4 a8 k; b/ R. N& JBit rate : 14.4 Mb/s# Y8 ^; B. ^% C3 T4 P
Width : 1 920 pixels3 r: v$ @# h/ f( t" M% b
Height : 808 pixels
) V- A: l) J3 bDisplay aspect ratio : 2.40:1
* h- f+ R$ M- |5 jFrame rate mode : Constant
( _2 H3 u; X8 g) qFrame rate : 24.000 FPS
" b8 V' l# k- c* l( uColor space : YUV
" Q# W- S7 Z& ~( d: ?( hChroma subsampling : 4:2:0
; }. @2 K+ [  a& \: K8 n- x( Q, a; Q! CBit depth : 8 bits$ ~# z! n/ c: a7 v
Scan type : Progressive
1 i9 v: D' E% S/ v, ]) X9 vBits/(Pixel*Frame) : 0.387" q; ]+ {) Z) Z* Y
Stream size : 8.02 GiB (80%)/ q$ W* y& U. k
Writing library : x264 core 163 r3059 b684ebe
4 T3 K; \1 d. [/ Q! lEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.9 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
4 B# J$ b4 C) e: O  oLanguage : English/ a) h4 v8 B8 M6 ?
Default : Yes* u5 z8 M  P! G$ d# T8 e7 n
Forced : No8 ]. b0 W% C# `# y) l

! A4 F) W* S1 k3 a7 CAudio( N9 A0 \2 y* f' l5 p
ID : 2
2 F9 E7 f# v/ o8 eFormat : DTS XLL9 |7 H4 d3 I/ R& N
Format/Info : Digital Theater Systems6 F" M/ ?+ |$ {7 e; ?# ^6 B
Commercial name : DTS-HD Master Audio8 `2 F( X2 M* v! |& p, n$ }
Codec ID : A_DTS# W6 ]% ?( U8 r% i0 S
Duration : 1 h 19 min
5 G$ v7 e2 t7 FBit rate mode : Variable
2 P  l% e: H) k. y' lBit rate : 3 597 kb/s
0 k9 |; F! y$ R  G1 `+ zChannel(s) : 6 channels
( y1 l7 ~  t5 fChannel layout : C L R Ls Rs LFE
" F3 U: a/ m1 z* s* K; `% fSampling rate : 48.0 kHz
7 v5 R( J" J+ A2 ?Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)" C4 k; B# r0 `. b( C
Bit depth : 24 bits
! P3 P6 _+ C& cCompression mode : Lossless2 {  i2 v4 z  a
Stream size : 2.00 GiB (20%)& i% l, {) B7 R/ y
Language : English
& Q) m0 t+ {' ^Default : Yes
* X& c* a0 e4 W" N- _9 X2 hForced : No* Q& @0 J3 Q$ v6 b" Q

. I- `7 D/ J. n! m- j, QText
4 t& r7 g# q+ w$ ~1 OID : 39 f& y# h+ o$ d- t4 ]
Format : PGS
3 C: n7 ~8 ]0 W/ _3 B7 ~9 gMuxing mode : zlib$ a( l# c9 R0 e5 P# c
Codec ID : S_HDMV/PGS
* c2 V5 T8 b( X* }4 S- _' ]( M+ KCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 C9 p; `/ E) D7 h5 D3 KDuration : 1 h 16 min
$ D' v1 _8 k5 i0 Z8 zBit rate : 14.5 kb/s
% ~) L, q- a. B9 v  O' ?1 hCount of elements : 852
( {) g2 K- f7 FStream size : 7.93 MiB (0%)( b! b9 ?/ G- M$ O! @
Language : German" f& \# F* ?& @! H& M6 u
Default : No" A; L5 Z* \. Z
Forced : No
3 R7 Y! s" [2 O
8 Z1 J, l2 b+ u+ rMenu
1 m, L: `: |( s% X00:00:00.000 : :Chapter 01% `8 G" a. H' U; H/ v
00:06:14.917 : :Chapter 02
4 D) A4 `7 K" h( m0 w! I+ }00:20:13.083 : :Chapter 03
1 a( [# |8 ?# G! p* U00:31:08.250 : :Chapter 04
+ y6 B1 T& _% C00:42:14.875 : :Chapter 05. k' Y2 o/ E8 {0 J# r: f9 H; I+ c
00:50:12.167 : :Chapter 06
8 l/ h3 H$ Y: i9 S  C00:58:02.250 : :Chapter 079 {+ }9 @) \6 ]( T' T, Q/ ~
01:10:32.042 : :Chapter 08- N( o$ Q5 c$ y( L) N: a$ E
01:18:15.042 : :Chapter 09
, T0 Y& \7 i1 U  u, _$ t01:19:25.833 : :Chapter 10
3 t9 G; ?& ]' e: ^) d) m

  F1 c4 ]0 y% k9 H4 ?9 X* M: n) b- B& V1 o5 w6 h: @  ^/ B

正義的子彈. MKV.torrent

50.98 KB, 下載次數: 71

累計簽到:35 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-10 14:00:44 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:72 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-10 16:53:10 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

尚未簽到

發表於 2021-6-12 01:24:44 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:2 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-13 08:40:55 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:754 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-13 20:39:22 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部