WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:627 回復:5 發表於 2021-4-9 08:38:18
本主題由 212love 於 2021-4-4 11:59 解除高亮
累計簽到:2127 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-4-2 13:46:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

詹妮弗的肉體/辣的要命/陰點鬼情人Jennifers.Body, [MKV/6.95GB] 英语中英字幕 [1080p] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 奇幻 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 更早
資源: BT资源
1.jpg
9 R) d8 f# O: h- X5 B: ]! o' T0 v4 H
◎译 名 詹妮弗的肉体 / 辣的要命 / 阴点鬼情人7 ^" ~4 H7 ^) q) {3 Q0 S% V* v
◎片 名 Jennifer's Body
7 a7 I& B: J9 q; b$ L0 w◎年 代 20091 u8 h9 p+ a5 N: E
◎产 地 美国$ a0 j/ j% _& C. `8 I; H
◎类 别 喜剧 / 恐怖 / 奇幻
$ q0 G' ?" i0 [◎语 言 英语
' T4 V; [; C! M4 I$ I◎上映日期 2009-09-18(美国)
. @% U6 f0 `" L: q4 J. O3 L◎IMDb评分  5.2/10 from 115281 users
' Q; {; T; v# }$ |- ^◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1131734' y  s1 e. M* d" G2 G
◎豆瓣评分 5.5/10 from 50452 users+ k$ Q, H/ d- v" H1 U* |
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2295401/
3 z5 f- y2 j. s6 B3 `& _0 a◎片 长 102 分钟
" x3 R, L9 ~+ c1 A% I! p◎导 演 卡瑞恩·库萨马 Karyn Kusama
$ g" d: S) @5 j◎编 剧 迪亚波罗·科蒂 Diablo Cody
, y; F+ a2 b' c$ O1 F- l◎主 演 梅根·福克斯 Megan Fox
. c/ x5 n' \* d0 i9 ~     阿曼达·塞弗里德 Amanda Seyfried/ x4 Y3 @* W$ J' L
     约翰尼·西蒙斯 Johnny Simmons
: |3 c  H% Z/ J' F! S+ Q) V     亚当·布罗迪 Adam Brody/ Z# f2 W% d) I* T
     胡安·雷丁格尔 Juan Riedinger' A" K1 o& D+ y% k8 e
     克里斯·帕拉特 Chris Pratt
! a, B0 h* W! u: y     凯尔·加尔纳 Kyle Gallner
" b4 j8 z0 j8 [! e3 M/ w     J·K·西蒙斯 J.K. Simmons
/ Y3 Q& R+ W3 u7 A" F. C+ V     艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris
- v, @: u- }, V" ~) U     辛西娅·斯蒂文森 Cynthia Stevenson* i; \7 u4 Z+ ~( Z6 i( k! S, H/ v
     Nicole Leduc
' o2 u; o4 |2 P6 ]     阿曼·乔哈尔 Aman Johal
0 ]+ d% a$ U; [2 s7 x2 {9 g     凯利·格泽尔 Carrie Genzel
+ L3 p" X: m1 @) F- d     梅根·查彭提尔 Megan Charpentier. d6 W5 _0 _% b, a% o- G8 o0 K
     田· 薇拉莉 Valerie Tian
8 U4 ~5 q+ B3 }' I( K( E* Y     艾米丽·坦南特 Emily Tennant
( \, g" E0 A0 J6 M7 A1 }     伊芙·哈洛 Eve Harlow
& t6 q+ o  R% h- ?/ W     Michael Brock( `, e+ H0 ~7 h$ f$ m* j
     格内维夫·布彻纳 Genevieve Buechner
7 {1 x9 e, Q! P" I- i* e# R; ?     阿德里安·霍夫 Adrian Hough: a1 e0 J1 v. `# d! ?7 j- m
     加布里埃尔·罗斯 Gabrielle Rose! f, v. B; k, t1 y4 |4 _; C- y
     比尔·法格巴克 Bill Fagerbakke* ]+ {1 @: U4 Z+ i9 y! Z
     凯茜·卡瓦蒂妮 Cathy Cavadini  }2 y5 m1 o% {, v1 T) T: d
     Lanei Chapman/ u# j7 ~# l, u2 V; E
     维基·戴维斯 Vicki Davis, s$ @, ]4 O0 L, M4 l
     亚伦·福尔斯 Aaron Fors
0 I3 p$ _+ Q$ a! @. }/ Z     杰里米·马克斯韦尔 Jeremy Maxwell
/ I2 x& O/ `& ?( f3 d7 u" A, e     大卫·米驰 David Michie
' B" w3 V, E: L5 r* x     Paige Pollack& _( J7 A( l4 A8 y
     罗杰·克莱格·史密斯 Roger Craig Smith4 C1 P3 s2 |5 V: o1 I' B
     乔尔·斯维唐 Joel Swetow- p3 t( u- g! L2 K
     列侬·温 Lennon Wynn$ i0 Z6 l* ?  t  _6 T8 v( [$ H
     迪亚波罗·科蒂 Diablo Cody
( {6 I) x/ X/ n0 u+ z     梅甘旦娑 Megan Danso2 G2 p5 C& N  u, N& b5 C
     兰斯·亨利克森 Lance Henriksen* t6 }% s' W( o, K; ]
     Kìer Mellour
& Y2 k2 Y# M1 L, T
$ W; t+ u  B  e) }) t0 d& ?/ f
2 b5 R0 L1 \+ i2 q6 I) {+ d7 ~6 w◎标 签 美国 | 恐怖 | 惊悚 | MeganFox | 詹妮弗的肉体 | 美国电影 | 2009 | 恐怖电影
$ S% f8 O' k" f6 ~8 ?/ D1 E3 }5 ^0 @3 ^
◎简 介  
& @9 [1 o7 |/ v, L& r+ R7 q# X+ P- \8 x: f$ G. U$ R% Z
 妮蒂(阿曼达•塞弗里德 Amanda Seyfried 饰)和詹妮弗(梅根•福克斯 Megan Fox 饰)是从小一起长大的好朋友,妮蒂其貌不扬,对朋友马首是瞻;詹妮弗是学校啦啦队队长,风光无限,追求者众,她们共同生活在偏僻的魔鬼壶小镇。某晚,一支名为Low Shoulder的摇滚乐队来到小镇唯一一间酒吧Melody Lane演出,詹妮弗拉着好友一同前往。演出伊始,酒吧即发生严重火灾。妮蒂侥幸逃生,却眼睁睁看着已经吓傻的詹妮弗被乐队成员拉进汽车,绝尘而去。当晚,浑身是血的詹妮弗出现在妮蒂的家中,从这天起她的脾气变得张扬怪异。她开始诱惑校内的男生,并将他们杀害、吃掉。小镇人民尚未从大火的悲剧中解脱出来,又被接二连三的凶杀案给击倒。倍感疑惑的妮蒂慢慢知道了大火之夜发生在詹妮弗身上的一切……
; s# F" ~2 @8 X, e6 g; Z" [' S9 Y+ g0 o7 k5 R
◎获奖情况  
( [! Q/ W0 I& w2 c0 }  B
9 w0 E9 }5 s+ n) d. p: D 第30届金酸莓奖(2010)
. U% Q- h/ L7 _1 H 最差女主角(提名) 梅根·福克斯
; g: F9 Y8 U: `8 R$ n. O1 q
  F; H' f- X3 t 第19届MTV电影奖(2010)$ l4 |" w) e$ v' @& C
 MTV电影奖 最佳惊恐戏表演 阿曼达·塞弗里德
; T* m" z9 g8 F) U MTV电影奖 最目瞪口呆场面(提名) 梅根·福克斯! ~) Z" ^; Y# L9 q) f

% F( i2 |# t" M( ]+ I 第12届美国青少年选择奖(2010)9 Q, y, N" ?, U
 最佳恐怖/惊悚电影男演员(提名) 亚当·布罗迪
3 v8 m. W% W% c0 [  z 最佳恐怖/惊悚电影女演员 梅根·福克斯
- i7 S2 B5 v) n% h  J
; w: r- W) n4 z
CODE:
3 M& g" ~0 s7 d0 C' S3 M! \- |$ q7 y( d" h3 c4 x7 D: l
9 Q4 v' @9 s; U) S! \9 r

0 n/ r5 y( \) o0 i# {$ M- Z.Release.Info& [; v- T6 A4 I2 d) i/ K5 J
ENCODER...................: BBQDDQ
2 l$ o* V; s9 S3 {( o) VRELEASE NAME..............: Jennifers.Body.2009.1080p.BluRay.x265.10bit.DTS-BBQDDQ
/ j7 G0 V' v" ~, F0 V& IRELEASE DATE..............: 2021-04-01
- z" G/ H* i4 Q- uRELEASE SiZE..............: 6.950 GiB
" S" x  M; b6 x8 U; B3 F3 MSOURCE....................: Jennifers Body 2009 1080p UNRATED Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-HDSpace (Thanks)/ H& A+ Z' w- @' z: k7 C0 d+ H
5 f- l: c, B4 R
.Media.Info
- [+ _( c/ a: B7 ?% Z* H( BRUNTiME...................: 1 h 47 min 29 s
+ t8 [9 D; i1 s9 y6 T: c& R- T: \ViDEO CODEC...............: x265 Main [email protected] Tier @ 7725Kbps. K9 W# C5 z/ e% K. d9 @
RESOLUTiON................: 1920 x 1036
5 h2 Z6 a- V( m- L) ]DiSPLAY ASPECT RATiO......: 1.85:1
+ X1 f6 ~& L" ^FRAME RATE................: 23.976 FPS$ J; X+ s* F/ B! l, U% k
BIT DEPTH.................: 10 bits" f  G! z' O; g1 W
AUDiO CODEC...............: English DTS 5.1 @ 1509Kbps 4 f; F( w, i' K1 F% {' k/ U& V
SUBTiTLES.................: S_TEXT/ASS : Chinese (chs)
! P, [4 E- s3 K& |SUBTiTLES.................: S_TEXT/ASS : Chinese (cht)
! Y8 c  A2 [/ d+ e; OSUBTiTLES.................: S_HDMV/PGS : English (eng)2 i* V& }. ^0 u# N7 A( G. f2 E

/ p% G& y" r  |( a! v- t.x265.Info: E; Z) x5 l- ^- K
x265 [info]: Main 10 profile, Level-5 (Main tier)9 X9 u; `/ Q1 u
x265 [info]: frame I:   1431, Avg QP:17.68  kb/s: 38335.01
+ V5 ]1 M* _# l) @/ }/ \: Qx265 [info]: frame P:  25605, Avg QP:18.89  kb/s: 18210.38
* B/ i" v( }) _9 f1 ?7 p. ?) kx265 [info]: frame B: 127598, Avg QP:22.97  kb/s: 5272.48
1 ^2 I& y, h* N1 }; cx265 [info]: Weighted P-Frames: Y:7.6% UV:6.5%
- I& o+ C+ Z2 V5 J# A# Cx265 [info]: Weighted B-Frames: Y:7.8% UV:6.4%
* S7 L' t! B/ a3 b& e; px265 [info]: consecutive B-fra
8 \4 h) q3 c* g& d) g
& a7 ^( S! V: C/ y

詹妮弗的肉體 MKV.torrent

14.09 KB, 下載次數: 201

累計簽到:44 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-4-2 13:57:03 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到:1673 天
連續簽到:4 天
發表於 2021-4-3 13:44:09 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:1370 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-4-4 00:11:38 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:242 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-4-4 09:53:48 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:1881 天
連續簽到:36 天
發表於 2021-4-9 08:38:18 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部