WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:123 回復:2 發表於 4 天前
本主題由 212love 於 3 小時前 刪除回復
累計簽到:2124 天
連續簽到:1 天
發表於 7 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

打噴嚏 A.Choo., 2020.[MKV / 8.80G] [1080p] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 愛情 科幻 
地區: 中港台 
語言: 國語 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.png
2 O% P' R$ B% }7 o; k
% M, u& v7 F/ h◎译 名 不倒侠/A Choo/我的情敌是超人
) |) U* ~# v# p( ~0 @◎片 名 打噴嚏  B( U# n* h. [  E
◎年 代 2020
" N5 Y0 j! J: L, t◎产 地 中国台湾
( e4 A8 u  [1 `/ P+ ]) E. E( |" l) Y◎类 别 爱情 / 科幻& B4 d' J& g2 y2 N3 h
◎语 言 汉语普通话+ x  Q& n* ^; v7 j
◎上映日期 2020-07-05(台北电影节) / 2020-07-15(中国台湾); W# D- {5 q. U3 r1 j6 T
◎IMDb评分 5.4/10 from 175 users
3 J0 ]( _0 B5 T* F* r◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt12689526/  _) I$ K  A2 R; s
◎豆瓣评分 /10 from 0 users
+ y) B$ ]9 h- h" T- f5 B◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/24875519/% ?# h2 b4 ^" b( {) f
◎片 长 101分钟+ N) `2 @- }, K0 w' ~6 v1 p+ S
◎导 演 柯孟融 Kevin Ko / 戚家基 Peter Tsi( b- J6 P% |, F1 S
◎编 剧 九把刀 Giddens Ko / 柯孟融 Kevin Ko / 戚家基 Peter Tsi / 柴智屏 Angie Chai / 杨碧凤 Pi-Feng Yang / 林真豪 Jin-How Lin$ A3 K& h! S# t6 `; J* p0 L  `4 \
◎主 演 柯震东 Kai Ko) x7 _3 }  o9 B! C
   林依晨 Ariel Lin9 U( }; \& B8 t' |' W. ^0 [. Z
   张晓龙 Xiaolong Zhang7 N$ [# B  j$ y& u# t
   王大陆 Talu Wang8 |3 K6 D( [: j; J# O* }6 ?$ I
   吴建豪 Vanness Wu; w; @/ C' s3 s( [
   古天乐 Louis Koo; [0 [+ [$ o& r! f  D: o
   苏品杰 Jay Su
) d% q2 W4 K- \1 ^9 g" K* R& S   叶熙祺 Xiqi Ye1 R" K5 F' g- u, P+ L# A
   徐子珊 Kate Tsui
! |0 o/ X. l% J& r# S% R! S   周亭羽 Tiffany Chou. t( d6 M3 v+ Z: t
   姚坤君 Gwen Yao
( b7 f! b1 U* o4 B1 O   禾浩辰 Bruce Hung. B# h' P5 ^3 \. J/ D
   张艺 Yi Zhang- F8 i9 Q. Y8 _/ ?! C- j4 X7 M
   戴春荣 Chunrong Dai9 _' w' n  U) H8 A6 Q% m
   梁杰理 Patricio Antonio Liang
' N6 C1 [/ h) I- U' [   徐乃麟 Nai-Lin Hsu
2 A) N. ^/ z5 w  ]4 ?- \5 [9 }4 m( b
◎标 签 柯震东 | 九把刀 | 林依晨 | 台湾 | 台湾电影 | 爱情 | 等了好多年 | 电影: E1 z  R9 M2 f# Z! ]% E

6 Z- ]* H6 T5 [( l5 k1 L  p1 y◎简 介
. V! O* ^! ]$ J4 J0 r6 t; n7 W2 q7 `1 Z( n+ H
 这是一个存在超级英雄的城市。
! @/ M' D& x3 n, A' W  w4 i" [# M 
" ?( m0 B1 @, R 在孤儿院,义智(柯震东 饰)遇见了心心姐姐(林依晨 饰)。只要义智想她,她就会打喷嚏。' u; A$ M9 I! p! p/ M
 
- ]9 M3 J( c7 w' O) E 长大的义智,为了爱,他要变成最勇敢的男人!他意外成为拳击场上的“不倒侠”,意外出现超人情敌,音波侠(张晓龙 饰);当心心陷入危急,他终于明白自己存在的意义。他永远不能成为超级英雄,但他永远是心心姐姐的专属超人。1 Y. }& {) ?7 r# V
Video
( H) q; U; R: yID : 1
4 A- T- g6 f, M! f  x$ @) qFormat : AVC
; E. T9 z! l, C% S+ q2 n  A& ]Format/Info : Advanced Video Codec6 K- ^% h% Z% b( l2 z+ S
Format profile : [email protected]
! G6 `* i8 v- N9 Z! nFormat settings : CABAC / 5 Ref Frames
7 }2 b/ Q2 K$ Q1 H0 I* T  gFormat settings, CABAC : Yes
0 ]- N% Z0 y* C) k$ R/ k% V5 R+ w  e1 aFormat settings, Reference frames : 5 frames* k/ w8 w1 U6 f6 j; A# Y5 q
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
/ G/ S" b  n' _- L  n* _Duration : 1 h 41 min* e% S4 Q8 M1 P. I) O2 @; N
Bit rate : 11.8 Mb/s
2 Q" U+ \6 i  g/ {" d! Z- nWidth : 1 920 pixels
6 o' P) L" O% i5 C2 ]Height : 804 pixels
/ `5 |/ _+ B  v! S) p- a) oDisplay aspect ratio : 2.40:1
# w1 O8 E+ \1 ~) z% [% \Frame rate mode : Constant. a- ]8 J' y% ]6 [* n4 Y9 w  Y
Frame rate : 24.000 FPS1 {0 y+ P1 V& U, f2 S
Color space : YUV
% d) a4 w/ A4 Z+ V+ OChroma subsampling : 4:2:0
2 a' ~  ^; ]! P0 b# O" u5 x5 qBit depth : 8 bits
/ Z) [2 ?0 G5 F' f' X4 D# J" b( lScan type : Progressive
! I2 ]$ \: d6 S) A0 M# pBits/(Pixel*Frame) : 0.318
& v1 \0 d. ^; b' UStream size : 8.32 GiB (95%)
. B# h, ^3 m( v! {+ G& }Writing library : x264 core 157 r2935 545de2f2 {, O3 O, s" i
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.2 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00
: F/ H: r/ Z! c& MDefault : Yes
$ [& j) s/ _$ i( L& T3 U* r0 Z) \Forced : No
2 U- e7 D1 W; x/ DColor range : Limited# \: K- `8 r* o, m* p- W* o/ y
Color primaries : BT.7099 h/ g' @: `0 m' t0 f8 ^( v
Transfer characteristics : BT.709( w, o' S( j  ]+ `. D0 I
Matrix coefficients : BT.709& J) J2 q. C5 g$ ?

/ D. R& g% @& LAudio
+ {, L4 ^# f) a  u" @2 W* q# F( IID : 21 B3 K. R5 m; x% C1 Q5 ]
Format : AC-3
  _3 @2 ]7 \, @: {Format/Info : Audio Coding 3
- Q  b  d8 \8 Z; k4 x# l( rCommercial name : Dolby Digital* g6 W* ^5 d' C% [' V) g. V. @
Codec ID : A_AC3: f  C) F( d% x) d" ^3 I6 k
Duration : 1 h 41 min
4 d: C- V/ u! z$ j3 W- {0 jBit rate mode : Constant
  e. [. @& u3 SBit rate : 640 kb/s& I6 A" D) g) k2 E* }$ f7 T
Channel(s) : 6 channels
9 }/ O8 n/ \* Z8 uChannel layout : L R C LFE Ls Rs- Q, ~; W- f7 Q/ F" S
Sampling rate : 48.0 kHz' {5 o3 D0 w. G  V
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF), Z  H" u3 k6 ?5 A3 O) g& H
Compression mode : Lossy/ o  ]" G3 k, w3 q
Stream size : 464 MiB (5%)" o+ h* \4 Y) [
Language : Chinese( J6 ]* `9 a0 \3 D
Service kind : Complete Main& `; m1 U, L/ }$ Z! K) t
Default : Yes
( ]; h1 a# @7 V: BForced : No( p. E" Y1 L6 \3 m

! ]+ _# S# O. J9 m! ^( k- f% z3 W8 eText #1: [2 k  _% L/ f! G  o" u
ID : 3( c  w0 ]  v( R/ N: a$ n) S* z
Format : UTF-8, _' P$ U3 s* t8 Y! q
Codec ID : S_TEXT/UTF8
4 D# O0 B* T( D  C3 k: U: V  r# f9 gCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 K- f1 m: g9 P
Duration : 1 h 35 min
! W' R" l- x, i1 m. a% r3 T/ ~Bit rate : 40 b/s7 g8 j+ ]% ~) S; _# V% P7 ~5 Y
Count of elements : 13975 d* _& {: Z' G( M# [
Stream size : 28.2 KiB (0%)+ a/ v- V0 ^1 |
Title : SRT( S7 V' l/ J% V
Language : English
* P. h& f" Y4 M. Z" ]Default : Yes
- W7 ?& O1 H2 e6 D" N3 hForced : No
7 q9 F7 H- u: S4 Z- m: B! _& N" d- S2 b3 f% H* X8 G0 k, @2 n
Text #2
, H$ t2 f$ Z% m, SID : 4) b3 ]2 C" S8 z/ ?5 Q
Format : PGS3 t  T# R' J( _5 B1 Z6 |# O
Muxing mode : zlib! _! i' j1 G) d5 v- F- a
Codec ID : S_HDMV/PGS
- C* Y1 e+ u0 ~- t% I- k2 JCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 ?8 F" V2 M/ Q3 B) @; H
Duration : 1 h 35 min
! X$ F7 [# r6 A$ Y4 @# yBit rate : 35.2 kb/s$ R' t* f, M  U4 S0 F
Count of elements : 2252! e/ N+ l/ E6 y8 X0 @  Z9 X$ O
Stream size : 23.9 MiB (0%)
( a. u2 K2 U4 |+ `; e; d# ?) f4 aLanguage : Chinese
* @$ B- w; r0 R- o4 b" D( jDefault : No
6 t1 ]' I' e7 b) G4 ]/ fForced : No
4 N9 J! w- K; @4 R2 ^9 T( B% d: z; p5 N! m
Text #3
7 \2 I' v! ?, m! V2 B) U# d) j2 UID : 5
" E* E$ _% C; d. p& b8 L0 k; r7 RFormat : PGS
9 L/ C: J5 V; H0 [  D" Z" O$ {Muxing mode : zlib6 W/ Y- h+ Z+ E8 t1 N2 L
Codec ID : S_HDMV/PGS2 ]) Q) w/ Y! K& Y; [4 Q
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! [: D  Q( z4 U& v
Duration : 1 h 35 min3 d) l/ I0 ^7 ^. P* S, \
Bit rate : 36.7 kb/s
% @+ r" P; p4 x9 n, e. kCount of elements : 22627 u' {+ v( u& L# V% r) h$ H
Stream size : 24.9 MiB (0%)7 G  {+ i5 S" z6 t8 Y1 q
Language : English
* b% {0 T9 y# {Default : No
* Y  p3 _9 G3 N' MForced : No. M- M$ d: ^0 ?/ u# D( t/ o
  i5 n) w  |0 |5 G) Q9 a! j8 e
Menu" }. t* y0 D0 d+ P  J( u: t! x
00:00:00.000 : en:Chapter 01
; [/ J0 h4 T/ m3 f1 W7 y00:07:35.958 : en:Chapter 02* e. U4 J( d) |3 Z6 F
00:17:44.375 : en:Chapter 03
/ A$ f2 }# X; ]2 \00:28:25.833 : en:Chapter 049 N/ ?* K; s8 w+ A# o8 c% H
00:35:47.875 : en:Chapter 05
) P% N: z5 F$ W# b* |00:41:13.792 : en:Chapter 06
8 ?3 h( O( Y" G, l, g. v/ q00:51:36.708 : en:Chapter 07
( Q9 p4 ]4 S7 C" o. g% y$ e00:59:51.083 : en:Chapter 083 t( Y# H3 g1 M0 P
01:08:53.292 : en:Chapter 09! A' V* S$ U/ r- a( ~
01:18:14.917 : en:Chapter 104 b9 @' {1 C6 a$ P( N
01:24:57.667 : en:Chapter 11
/ O5 J: H# W# o. e  N01:33:36.583 : en:Chapter 12
. s, c" Z4 [6 Z: b2 r9 o
' m2 v' ~1 P% W3 p. M) M7 ~0 Q
8 l2 d5 G* H7 N, }" i4 Y

打噴嚏. MKV.torrent

44.5 KB, 下載次數: 15

本帖點贊的會員︰

累計簽到:988 天
連續簽到:86 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
不錯好片,謝謝版主的分享

尚未簽到

發表於 4 天前 | 顯示全部樓層
████萝莉资源网【http://zzz82.xyz】████' H2 I- U1 `) e! ]' d

8 ~* H" m- e, b1 h: ^4 d- b& _. ?, e8 u0 W
. [- s7 \7 r6 ^' G- L# S
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████- i2 U$ u, a9 i( P) H

1 v$ O9 u! l( B) ^& r
8 i% o- G9 U/ h& y3 o! `, `( f: J4 q' }' N& X4 H* h1 V
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████, r! c8 ^# _: ?. C9 E8 `

, [" l3 n& g) H  A* B) ]
7 e4 {" [/ |" |: {2 M/ e# J" o& u7 f# S2 [: D4 S. z
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████! w8 A- V( w1 }0 t  n+ [
& W" w) ]" W  T# k$ J
- [1 S% x0 y( T% I0 R1 \! R

0 [1 c$ l, G1 {  Z8 y████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████( o% y! p/ g5 k8 ^
% C1 \8 h7 c" O( X

7 h+ k) X. p& y' ?! y" {# C7 ^0 E% }* U9 V3 G
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
+ ~  Y- V$ C; {
; G; D6 o6 a' m  o* l# D! u9 |
  d' y, g% r- W- c5 t

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部