WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:52 回復:0 發表於 2021-1-7 10:12:25
本主題由 212love 於 前天 12:08 刪除回復
累計簽到:2124 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-1-7 10:12:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

然后我們跳了舞 And.Then.We.Danced., 2019.[MKV / 13.89G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 同性 
地區: 法國 其它 
語言: 其他 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg - M3 R) E8 K) b, i. J  ~5 C3 [
6 }: {$ g5 ?! h$ I) X. O
◎译 名 然后我们跳了舞/And Then We Danced/以你的舞步撩动我(港)
" |% h7 K" Q2 l. K◎片 名 ?? ???? ????????9 g! w. \  `' k! B; U
◎年 代 2019, X' B" A4 c8 i( h+ w+ q7 f
◎产 地 瑞典,格鲁吉亚,法国; f* o0 ]2 t9 Z2 V
◎类 别 剧情 / 同性
# v3 A3 u( G, D5 ]5 ^' |◎语 言 格鲁吉亚语
8 W: N, ?: s( ?# M0 v◎上映日期 2019-05-16(戛纳电影节) / 2019-08-18(中国香港夏日国际电影节) / 2019-09-13(瑞典)9 R4 h1 Z# H5 F" S6 b: W
◎IMDb评分 7.8/10 from 8977 users
" m* d8 r) P8 z7 T◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt8963708/
# Q' ~* s1 g. ^◎豆瓣评分 7.9/10 from 8520 users
6 J% K; E9 r7 p3 d% P9 R# }3 b0 Y◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30394484/2 L/ p3 \% z- p) L. V& [9 Y
◎片 长 105分钟6 q0 l- }; M/ |8 Y/ f0 @2 Q
◎导 演 列万·阿金 Levan Akin, T" |( S( q$ _3 |# O: w: x
◎编 剧 列万·阿金 Levan Akin
* l; Y" E: N' D◎主 演 列文·格尔巴赫亚尼 ????? ??????????
/ j9 O! ^0 t* W7 q$ l9 [   巴奇·瓦利什维利 ???? ?????????
- v7 W' v5 J1 x: C$ L, b: ]   安娜·贾瓦基什维利 Ana Javakishvili
1 N# t- }  o: E0 a0 {   格奥尔基·采列捷利 Giorgi Tsereteli
+ ~7 e" }6 ?% |/ l   塔马尔·布赫尼卡什维利 Tamar Bukhnikashvili
' b# [" J5 g6 J+ k  b0 {   玛丽卡·戈吉查什维利 Marika Gogichaishvili
4 U0 j' J: s1 S% d% [& @   卡卡·戈吉泽 Kakha Gogidze' E; K" G( A7 M
   莱万·加布拉瓦 Levan Gabrava
3 P) u9 q2 R, V! C8 a& D, [   安娜·马克哈泽 Ana Makharadze
8 _* b6 k$ M/ R0 p   尼诺·加比索尼亚 Nino Gabisonia/ \# {5 a7 z! r5 Y: u0 ^/ `8 `" w+ p
   马特·基沙德利 Mate Khidasheli
" T( `5 |6 Y3 U# \% N   阿莱科·贝加里什维利 Aleko Begalishvili
! \" R6 y4 o5 m6 H   沙巴·阿巴希泽 Saba Abashidze+ p. H& g6 _0 L+ k5 {3 f1 f
   索索·阿布拉米什维利 Soso Abramishvili7 v6 n( ]4 {' M& e% I+ p
   戴维特·阿布拉泽 Davit Abuladze$ h2 h& u, u3 R# W0 j( o
, z# D, J7 w, o# T# g/ a% ^
◎标 签 同性 | 格鲁吉亚 | 舞蹈 | 爱情 | 瑞典 | 2019 | 剧情 | 文艺3 L4 u$ R* h4 }- Y( _( l+ b
+ J* K2 J) R% O: m" v3 R
◎简 介
8 H" L: H  `+ U, f0 M3 r# U7 M' N* C9 F8 o# S. }  O3 y8 L
 梅拉布从小就在格鲁吉亚国家舞团与他的舞伴玛丽一起训练。当富有魅力、无忧无虑的伊拉克利到来后,他不仅遇到了最强大的对手,也触发了内心的欲望,世界就这样突然颠倒。可在这种保守的环境中,梅拉布发现自己必须挣脱束缚寻求冒险。& V; ~/ B- ^5 }' [) L3 v$ Y

+ T+ D$ Y4 M  l+ j# y9 v◎获奖情况& k1 D8 X; {, `3 Q

% U' Q$ j% ]  J6 q* T: @ 第72届戛纳电影节 ?(2019)
; X% ^7 ^4 R7 U3 E! E 导演双周单元(提名) 列万·阿金
$ S3 a3 k  k$ N 同志金棕榈奖(提名) 列万·阿金
, p, D- X6 H2 c- J7 ]+ H, y, P2 r ( v0 Z" Y  h6 t+ X% u# y
 第32届欧洲电影奖 ?(2019)* c8 {, Q5 c+ [5 P. [# ^
 最佳男主角(提名) 列文·格尔巴赫亚尼
' T* n" v. y  m 
5 P; u& y, V4 ? 第7届豆瓣电影年度榜单 ?(2020)$ r, B0 A* {9 L; R/ P, k( _5 L
 年度LGBT电影(提名)
0 G% ~/ n& I' e, [$ M. l. F1 y/ ]6 U1 NVideo/ [7 h9 _0 \$ ^; C
ID : 1& r) Q% j( r7 m- i- c
Format : AVC8 i) M, d* S9 d# L/ b/ }
Format/Info : Advanced Video Codec
# F$ @6 T1 _3 E2 sFormat profile : [email protected]9 d( n! g, g% }" t# |
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
: d$ X" X1 D  uFormat settings, CABAC : Yes* ^- }9 b# ?. s# Z
Format settings, Reference frames : 4 frames* ~$ I  ?* Y* R8 `3 t( x* {& e
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC- J1 s+ I& u$ r2 ?3 _8 i
Duration : 1 h 53 min
9 A$ V7 ^) M0 i- N6 D5 ~Bit rate : 16.1 Mb/s6 ~, @  v! q, S& E1 {6 A
Width : 1 920 pixels9 t6 C1 e. \" |+ y1 d
Height : 1 080 pixels
1 L) d& \+ ?; h* E4 J. XDisplay aspect ratio : 16:9
5 ?3 c7 {* c6 G, _; D/ k& \, _Frame rate mode : Constant, n4 ^2 s+ E& M3 h9 y. _
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
  J  V. Y+ _2 S8 R1 p. B3 UColor space : YUV
- O6 R8 H2 w( h5 N7 hChroma subsampling : 4:2:0
( i2 t9 e5 r  [6 p# S4 HBit depth : 8 bits% m' _& X5 k# \. ?3 [, r1 L
Scan type : Progressive
/ T1 ]/ @" r  N; F" V- g: C/ |1 wBits/(Pixel*Frame) : 0.323* h5 v8 k6 l! F
Stream size : 12.7 GiB (91%)- p) R6 K! `3 y
Writing library : x264 core 161 r3018+53 18a1d6c t_mod_New [(8 & 10)[email protected] X86_64]
# k* n/ ^1 T! MEncoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=9 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=11 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=1 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=72 / rc=crf / mbtree=0 / crf=19.0000 / qcomp=0.65 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.70 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0
& w( n$ f2 U" [Default : Yes
' V4 G0 ^0 I# v0 }7 u1 ^Forced : No# \5 V, d# ^0 M/ j3 e

: T4 @8 Z4 T0 L/ k; O6 AAudio
  o% N$ t3 `: c* X% `ID : 23 j! j5 `' c' ]9 ]; N" k. U: J
Format : DTS0 G5 a* r/ z7 ], V1 p
Format/Info : Digital Theater Systems6 |3 H9 d1 k+ }( w! O" d
Codec ID : A_DTS
1 Z) @, Q+ y  ^6 p  x9 {5 x: G# NDuration : 1 h 53 min5 S. G: T6 i- x& w" p( @" T
Bit rate mode : Constant; ?$ p- m- k& R
Bit rate : 1 509 kb/s2 m" J- v9 }. y0 T7 P& x3 R
Channel(s) : 2 channels
. D3 w# Y7 Y7 f  G# r5 |Channel layout : L R
- j- O; u) F3 f# QSampling rate : 48.0 kHz
) }4 I9 }' J- a( A! t8 _9 GFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
5 a/ _+ y7 F) f' `: o2 Q$ s) K/ A  eBit depth : 24 bits0 a+ K) Y' V$ G( \/ p- o5 H& i- [
Compression mode : Lossy9 J6 e' o7 D8 g7 r9 ^5 a! t
Stream size : 1.19 GiB (9%)
- A( f/ u! [: iLanguage : English3 O; ~; @7 S- F
Default : Yes8 R) V$ ~- D; G# s
Forced : No
' S! G* F( P6 r, @1 \7 d* Z3 H# O+ l% C. [3 n$ {; g; \
Text #1
9 |2 N* b. i4 l5 f; J; w' ^ID : 3
( S( ~: y1 q; ?( }4 @4 D) ZFormat : UTF-81 `/ m& s& R2 ~; }8 w, v4 Z
Codec ID : S_TEXT/UTF81 P8 F6 W) x$ k4 D4 ?
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
% T6 V" x+ E) ?Duration : 1 h 45 min
1 c! |# L, Y! A* [+ E$ M: oBit rate : 30 b/s1 ]5 Y; p* x9 z" g. v+ `: W
Count of elements : 1057
% o% ~9 X3 r# v0 U1 X3 m2 ]+ E) lStream size : 23.9 KiB (0%), @5 w, X0 z! o
Title : SRT8 O; c4 r9 [* e% t! W! u1 d7 J, a* A
Language : English
: H* A' j! ]! l' c2 R/ z" mDefault : Yes
2 w  o4 }1 M/ X( n5 vForced : No
$ W& i; U) d" B) n5 ~' i( l) r6 Z8 }8 r$ w) y' t/ ^8 \# f4 [2 j  l' j0 H% |
Text #23 R! P* p& v* L2 a9 m8 C) f5 H) ^3 ?
ID : 47 O* h. }+ y3 x6 g$ k. m1 {+ p1 B
Format : ASS
. d- v, H- L. ^Codec ID : S_TEXT/ASS
' J5 H+ n2 f, Y" o0 J' Y, u5 pCodec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha  N7 ^; j6 h5 n% X
Duration : 1 h 45 min. ?- E0 L! }  I9 u& J; K2 _2 P
Bit rate : 98 b/s
# U% P! o- l( ~& Y# {Count of elements : 1057
! \# n2 v+ U) M4 @Compression mode : Lossless
4 Z7 u" l0 k' E" b; YStream size : 76.4 KiB (0%)! Z' b  ~% k  m# _5 G" k! m, Q- m! ?
Title : chs&eng
% R5 m1 u9 p5 F) x  @" p  S* VLanguage : Chinese
: h( \9 X7 g, z4 B; bDefault : No
2 ]9 C) `( Z2 SForced : No
1 [3 L8 V9 m) C" Z7 {" }4 A4 d# M1 O+ P; p8 R. U% e/ D# U% z
Text #34 ?: e$ a* I- x6 b, x, o) W3 Q4 S
ID : 5
/ N0 D. A( v+ S: p) S, H" V: ~Format : ASS$ [$ }4 J( M3 g: W  {7 J% A
Codec ID : S_TEXT/ASS
6 D/ q2 o  t$ H+ p" pCodec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha1 C- [; @+ l* C1 p7 F8 {+ i
Duration : 1 h 45 min; O! S/ Z0 o5 ~! k! _
Bit rate : 98 b/s
* _+ G, q3 `7 L4 ~  h, ACount of elements : 10574 w5 C$ ^( S5 p3 b/ S: ?
Compression mode : Lossless
' z( z' U5 g1 i# j- @: u7 BStream size : 76.4 KiB (0%)9 ]5 k# C/ `, h! d# C' y
Title : cht&eng, D( W2 S3 Z9 ~: U6 W$ ~+ ~6 X0 g
Language : Chinese3 I) O5 ^8 X$ M5 h
Default : No
, b2 z5 K2 y3 M8 C( W) U6 Z) d5 QForced : No5 G# l+ B4 a$ g5 |
: A# k5 L: M2 @
Text #4
" S: h6 s; m* G. u4 b" U' EID : 6
6 G4 T. h! M! r* T: _1 W1 ^Format : ASS
6 i6 x. Z. i2 ?3 r5 oCodec ID : S_TEXT/ASS/ K0 V5 C# }) f0 w7 `
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha$ w0 g- E# E; R3 U) X
Duration : 1 h 45 min2 \/ [# o6 o, m) @2 K- R
Bit rate : 56 b/s
% m. T; n& l4 v/ \! ACount of elements : 10570 }6 K) N' `, n
Compression mode : Lossless
0 K1 O2 {4 f9 ~- u, z; }' V3 @Stream size : 43.8 KiB (0%)
! E0 E; ?3 A2 x: K6 I) R7 N5 p7 Y- dTitle : chs
1 v- E9 g. p7 p8 hLanguage : Chinese
- G% ^. r/ T. L) mDefault : No' Z$ S9 N7 o! S1 s4 M
Forced : No4 a3 ~0 v- {! O3 W! b* B
6 F6 p- z3 u  D8 h
Text #5- Z! ^( e, }% D5 k; f
ID : 7& v" l5 \2 x- _$ [9 |7 v( k1 d& {
Format : ASS. c9 @2 S- u' c9 S" q7 |" Z6 T
Codec ID : S_TEXT/ASS/ V" c+ K, D$ C# `1 m
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha* h* Z( y. |& X2 J$ k5 G% v
Duration : 1 h 45 min
8 ]( B% b/ O4 M8 {Bit rate : 56 b/s
4 U8 ?% B7 f+ ^0 q' |' |; ~Count of elements : 1057% j& E; y+ \! e6 I
Compression mode : Lossless/ b4 L- g" x, a6 z  n3 _% S. s& [
Stream size : 43.8 KiB (0%)1 t; x/ @/ G% }1 z4 h3 B8 X
Title : cht
* ]. a* Z+ T! J3 e, \; ~! i" eLanguage : Chinese+ \2 J. ]; }% L' l6 D* M3 {
Default : No
6 X0 E1 c4 b$ G. Y. ZForced : No, v+ u+ l  H( `6 K, {! G

6 `0 a; Q! o+ [; f8 |$ D/ I5 fText #6
# G: z: M& t; l' f& R  cID : 8
7 c* t7 y6 b8 T) |0 SFormat : ASS) v5 ?4 Z& D; q% G/ o. v
Codec ID : S_TEXT/ASS/ D& k. e3 ~3 z- |
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
% i' J% A8 ?0 O" C! d; J5 H6 L/ bDuration : 1 h 45 min; r, R+ p/ X  d; k; k- [
Bit rate : 60 b/s
6 `/ F+ V$ E  ECount of elements : 10574 p) U, `5 ?6 C
Compression mode : Lossless
& d4 s9 ?9 d5 p7 ]) J, q+ \Stream size : 46.5 KiB (0%), l1 {$ X: T+ v
Language : English, O; }5 Q1 ?8 C. ]
Default : No; ?- r7 E6 |- M
Forced : No
* Y- X' @6 I3 u2 R% Z8 B8 I& D3 B  ^: R$ P  J8 X
Menu
  Q* a: }/ p) W: k& x5 |/ D00:00:00.000 : en:Chapter 01
! `6 u: X+ J7 [00:08:38.518 : en:Chapter 028 I, @+ z; W" C* I: V
00:18:09.171 : en:Chapter 03
1 k0 l# Q8 Q3 o8 b00:27:19.429 : en:Chapter 04
% Y4 Y# }. C# x  h7 X* f9 f) E00:36:16.883 : en:Chapter 05) ?, }9 T( u( ]0 L% D- ]$ W2 O+ E7 B4 w
00:44:40.803 : en:Chapter 06
3 q: z* z( U( ~* E. b4 D00:53:42.511 : en:Chapter 07  V: ]$ S4 t6 D$ H4 {5 a
01:01:08.999 : en:Chapter 08: C( r9 [: r% w' C
01:09:15.610 : en:Chapter 09
$ M: x3 L& c6 b' g6 _01:15:58.554 : en:Chapter 10
" P0 E- H6 w* }3 I6 n; |' Y01:26:11.833 : en:Chapter 119 H7 T8 N1 t8 C6 E  Z
01:35:22.050 : en:Chapter 12
* l9 Z7 l7 m5 v5 R- K01:46:52.573 : en:Chapter 13
$ y+ J' R2 x& y7 W1 D

6 @: E! g" `) t/ }% y" D
  V( m, \, l/ W, O, q6 R

然后我們跳了舞. MKV.torrent

69.97 KB, 下載次數: 3

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部